Wandeltherapie

Een pad ontstaat


door er op te lopen                       Franz Kafka

WANDELTHERAPIE

 

Wat is wandeltherapie?

 

Al stappend in therapie. Kleine stappen, grote sprongen, gehaaste passen, trage slenteringen. Voeten die wankelend, stabiel of vastgeroest op de grond staan. We stappen vooruit,  achteruit of we staan stil.  Dit doen we ook bij datgene wat in jouw leven aandacht vraagt. Samen op pad, onderzoekend of er nieuwe wegen mogelijk zijn. Indien nodig van richting veranderen.

De eerste sessie is een intakegesprek bij Kinematie waar je vragen in kaart worden gebracht. Vervolgens spreken we af op een op voorhand afgesproken wandelplaats. Iedere sessie start en eindigt met een aantal eenvoudige rek- en stretch oefeningen. De wandelsnelheid is afgestemd aan jouw wandeltempo. De afstand varieert tussen 3 à 4 km per wandeling. Een wandeling gaat steeds door, ongeacht de weersomstandigheden en zolang de veiligheid gewaarborgd blijft. Belangrijk dus om de nodige beschermingskledij te voorzien.

 

Waarom wandeltherapie?

 

Als gestalttherapeut ben ik overtuigd dat lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn met mekaar. Nog al te vaak wordt in onze maatschappij een opsplitsing gemaakt tussen deze twee. Gestalttherapie gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en er wederzijdse beïnvloeding is.

 

Tijdens een wandeling beweegt je lichaam, je spieren krijgen een betere doorbloeding, je ademhaling wordt dieper en je krijgt meer zuurstof in je lichaam. Je organen worden gestimuleerd, het bindweefsel ontspant en daarbij heeft de natuur een positieve invloed op de mens. Je geest wordt geactiveerd en je gedachten komen in beweging. Wanneer we vast zitten in het leven biedt beweging perspectieven. Het geeft ons de  mogelijkheid terug bewuster contact te maken met ons fysieke lichaam. De spanningen die ervaren worden, de onbewuste lichamelijke sensaties en de behoeftes die er zijn.  Vb. gespannen schouders hebben behoefte aan ontspanning en misschien heeft je leven ook meer nood aan rust. 

 

De natuur bezit tal van metaforen die ons leven weerspiegelen:

 

- Water leert ons dat soepelheid en vloeibaarheid nodig zijn wanneer we vast zitten.

- Een boom leert ons stevig in het leven staan met onze wortels diep in de aarde

  verankerd.

- In de herfst vallen de bladeren, de boom laat los wat hem niet meer dient, om

  daarna weer opnieuw te kunnen bloeien en groeien in de lente. 

- De koude van de winter geeft ons de mogelijkheid om door te zetten, door weer

  en wind, samen, door hardere tijden.

- De donkere dagen geven de mogelijkheid om op onszelf te zijn, rust te vinden

  en te reflecteren.

- Regen en een modderige ondergrond leren ons dat we ook op onstabiele

  gronden kunnen wandelen, misschien meer oplettend, trager of mekaar

  ondersteunend. Dit verwijzend naar onstabiele periodes in onze levens. 

- Zonlicht zorgt voor vitamine D, zo kan leven groeien. Het is een bron voor

  nieuwe energie.

 

 

Voor wie kan wandeltherapie helpend zijn?

 

Personen met depressieve gevoelens of burn-out. Wanneer je lichaam het heeft opgegeven en je stilaan terug in beweging wil komen. Misschien is het moeilijk om in actie te komen en heb je hierin tijdelijk ondersteuning nodig. Tot slot gewoon voor iedereen die er interesse voor heeft. Een wandelsessie wordt vanuit gestalttherapeutisch perspectief benaderd.

 

Wandelsessies kunnen gecombineerd en/of afgewisseld worden met gesprekstherapie. Het doel en de betekenis hiervan worden in overleg besproken.

 

Graag stap ik een tijdje mee op je pad.