Wandeltherapie

Een pad ontstaat


door er op te lopen                       Franz Kafka

WANDELTHERAPIE

 

Wat?

 

Al stappend in therapie. Kleine stappen, grote sprongen, gehaaste passen, trage slenteringen. Voeten die wankelend, stabiel of vastgeroest op de grond staan. We stappen vooruit,  achteruit of we staan stil.  Dit doen we ook bij datgene wat in jouw leven aandacht vraagt. Samen op pad, onderzoekend of er nieuwe wegen mogelijk zijn. Indien nodig van richting veranderen.

De eerste sessie is een intakegesprek bij Kinematie. Vervolgens spreken we af op een op voorhand afgesproken wandelplaats. De wandelsnelheid is afgestemd aan jouw wandeltempo. De afstand varieert tussen 3 à 4 km per wandeling. Een wandeling gaat steeds door, ongeacht de weersomstandigheden en zolang de veiligheid gewaarborgd blijft. 

 

Waarom?

 

Als gestalttherapeut ben ik overtuigd dat lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn met mekaar. Nog te vaak splitst men deze twee. Gestalttherapie gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en er wederzijdse beïnvloeding is.

 

Tijdens een wandeling beweegt je lichaam, je spieren krijgen een betere doorbloeding, je ademhaling verdiept en je krijgt meer zuurstof in je lichaam. Je organen worden gestimuleerd, het bindweefsel ontspant en daarbij heeft de natuur een positieve invloed op de mens. Je geest wordt geactiveerd en je gedachten komen in beweging. Wanneer we vast zitten in het leven biedt beweging perspectieven. Het geeft de mogelijkheid bewust contact te maken met ons lichaam, onze spanningen en de behoeftes die er zijn.  Vb. gespannen schouders hebben behoefte aan ontspanning en misschien heeft je leven ook meer nood aan rust. 

 

  

Wie?

 

Personen met depressieve gevoelens of burn-out. Wanneer je lichaam terug in beweging wil komen en je hier tijdelijk ondersteuning in nodig hebt. En voor iedereen die er interesse voor heeft. 

 

Wandelsessies kunnen gecombineerd en/of afgewisseld worden met gesprekstherapie. Het doel en de betekenis hiervan worden in overleg besproken.

 

Graag stap ik een tijdje mee op je pad.