Gestalttherapie

It's the relationship


that heals.


                   Irvin Yalom

 

GESTALTTHERAPIE

 

Soms word je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent: depressieve of angstige gevoelens, een (chronische) ziekte, het verlies van een geliefd persoon, een relatiecrisis, levensvragen, stress, hypenventilatie...

Je voelt je bang, boos of verdrietig en hebt niet voldoende energie of mogelijkheden om deze problemen alleen op te lossen. Wanneer ook de steun van vrienden en familie ontoereikend is, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals gestalttherapie.

 

Wat?

 

Volgens de gestalttheorie is 'contact' even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt gestalttherapie de 'psychotherapie van het contact' genoemd. Het uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en het niet meer lukt om dat te herstellen. We vertrekken vanuit een 'veldtheoretische' opvatting. Er steeds een wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. Een probleem zien we dus niet alleen dat iets van jezelf is, maar wordt begrepen vanuit dit totale veld.

 

Kiezen voor gestalttherapie

 

Wanneer je kiest voor de gestaltbenadering, zal je merken dat ik niet alleen bij jouw problemen zelf stilsta, maar juist meer nadruk leg op de manier waarop jij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in jouw leven en hoe jij ermee omgaat.

De aandacht is vooral gericht op het bevorderen van het lichamelijk gewaarzijn, de ademhaling en meer besef krijgen van wat jij nodig hebt. Je leert opnieuw contact te maken met je eigen beleving en hoe je op een vernieuwde en creatieve manier met je problemen om kan gaan.  Gestalttherapie richt zich vooral op het contact in het hier en nu. In het hier en nu gebeurt veel dat ons informatie geeft over hoe jij functioneert in wisselwerking met je omgeving.

Dit hoeft niet altijd met praten. We gaan ook soms iets doen, werken met opstellingen, non-verbale technieken, iets oefenen... zolang het past en het ons kan helpen in het therapeutisch proces. 

 

Een gestalttherapeut zegt niet wat jij moet doen. We gaan er vanuit dat het antwoord ontstaat tijdens het therapeutisch proces waarbij we belang hechten aan de therapeutische relatie. We gaan samen op weg.

 

Gestalttherapie is een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.