Traumabehandeling

Deep in your wounds are seeds.


They can grow


TRAUMABEHANDELING 


 Voor mensen met PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) ten gevolge   van:


- Ongeval

- Verwaarlozing

- Seksueel geweld / misbruik

- Oorlog

- Mishandeling

- Grensoverschrijdend gedrag

- Huiselijk geweld

- Ernstige ziekte

- Rouw / verlieservaring

- Terreur

- Problematische opvoedingssituatie

- Natuurramp

- ...


Traumagerelateerde klachten zoals: nachtmerries, slaapproblemen, flash-backs, vermijding, dissociatie, gevoelens van leegte en somberheid, overdreven waakzaamheid en prikkelbaarheid... kunnen wijzen op onverwerkte traumatische ervaringen.


Het zijn steeds normale reacties op een abnormale ervaring.


De behandeling van trauma gebeurt steeds in 3 fases. De duur van deze fases zijn voor iedereen verschillend. 


Stabilisatiefase: is de fase in het Hier en Nu. Leren reguleren van spanningen en emoties, het creeĆ«ren van een veilige omgeving en een stabielere leefsituatie. 


Confrontatiefase: de fase van Vroeger en Toen. Dit is de verwerkingsfase waarbij de aandacht gaat naar het traumaverhaal en de beleefde ervaringen. Hierbij combineer ik verschillende methodieken: EMDR, narratieve therapie of lichaamsgerichte therapie. 


Integratiefase: de fase van Verder en Later. Vaak gaat deze fase gepaard met een proces van rouw maar evenzeer een fase van afscheid nemen van het trauma en dit een plaats geven  het leven.